Showing all 7 results

Digium Gateways có phạm vi từ một cổng T1 / E1 / PRI duy nhất cho đến cổng T1 / E1 / PRI chuyên dụng với RJ-45, cho phép các đơn vị này được sử dụng trong vô số cài đặt doanh nghiệp.

Gateway Digium

Gateway Digium G100

Giá: Liên hệ

Gateway Digium

Gateway Digium G200

Giá: Liên hệ

Gateway Digium

Gateway Digium G400

Giá: Liên hệ

Gateway Digium

Gateway Digium G800

Giá: Liên hệ

Gateway Digium

Gateway Digium GA080

Giá: Liên hệ

Gateway Digium

Gateway Digium GA440

Giá: Liên hệ

Gateway Digium

Gateway Digium GA800

Giá: Liên hệ