Tổng đài ADSUN FX 312PC

Giá: Liên hệ

  • Cấu hình tổng đài Adsun FX312PC 3 trung kế vào 12 máy nhánh
  • Lập trình cài đặt đơn giản bằng máy điện thoại thông thường.
  • Cho phép hoặc cấm bất kỳ máy nhánh nào gọi ra ngoài, di động, liện tỉnh, quốc tế.
Liên hệ với chúng tôi để biết giá cả chi tiết. Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng