Category Archives: Hỗ trợ tổng đài

Hỗ trợ tổng đài, phần mềm cài đặt tổng đài, hướng dẫn cài đặt tổng đài, how to setup IP PBX, làm thế nào để cài đặt tổng đài, các bước cơ bản để cài đặt tổng đài, cài đặt tổng đài nhanh chóng, khắc phục sự cố tổng đài, các lỗi thường gặp của tổng đài nội bộ, tổng đài Grandstream, tổng đài Newrock, tổng đài Yeastar MyPBX, tổng đài Panasonic

Hướng dẫn cài đặt nhanh tổng đài N824 hãng Yeastar

Đăng nhập tổng đài N824: IP mặc định tổng đài: 198.168.5.150 User/pass  đăng nhập =  admin/password Khi bạn mua tổng đài về bạn không cần cài đặt bất kỳ cái gì, hệ thống hoàn toàn tự động setup các thông số cơ bản cho người dùng. Hướng dẫn sử dụng Cấu hình tổng đài N824 để […]