Đào tạo

Đăng bởi trong THƯ VIỆN, Tin Tức on 30/06/20160 bình luận

Chúng tôi tổ chức các khóa đào tạo ở người trên toàn thế giới để đào tạo của chúng tôi khách hàng, đối tác, đại lý, cài đặt và bất kỳ bên quan tâm về làm thế nào để thiết lập và nhận được nhiều nhất của các sản phẩm Grandstream. Kiểm tra thường xuyên như chúng tôi luôn gửi đào tạo mới.