Hiển thị một kết quả duy nhất

Thiết bị hội nghị có hình, thiết bị truyền hình, thiết bị hội nghị truyền hình hay video conference là sản thiết bị chuyên dụng để hội họp, sở hữu các cơ chế khử răng cưa, lọc tiếng ổn, mã hóa nén tín hiệu mạnh mẽ, mang đến cho người dùng cảm giác họp qua mạng như đang ngồi đối diện với nhau.

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Polycom VVX 600

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Điện thoại Polycom VVX 500

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Điện thoại Polycom VVX 1500

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Polycom VVX 1500 D

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

ĐIỆN THOẠI POLYCOM VVX CAMERA

Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
29,990,000

Hội Nghị Có Hình

MEETUP KIT WITH INTEL NUC

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Logitech MeetUp (PN: 960-001101)

27,990,000

Hội Nghị Có Hình

WEBCAM LOGITECH PTZ PRO

Giá: liên hệ
Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Polycom HDX 7000 – 1080

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Polycom HDX 7000-720

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Polycom HDX 8000 – 1080

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Polycom HDX 8000 – 720

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Polycom HDX 9000 – 1080

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Polycom CX 5000

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Polycom HDX 6000-720V

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

POLYCOM HDX 7000

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Polycom Group 310

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Polycom Group 700

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Polycom HDX 6000

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Polycom SoundStation Trio

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Polycom RealPresence Debut

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Polycom Group 300

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Polycom RealPresence Group 500

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Polycom MSR200

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

POLYCOM MSR300

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

POLYCOM MSR400

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

POLYCOM GROUP CONVENE

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

LOGITECH SMARTDOCK SKYPE

Giá: liên hệ
-6%

Hội Nghị Có Hình

Logitech Group Kit with Intel NUC

53,000,000 49,800,000
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

CAMERA LOGITECH PTZ PRO

Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Logitech ConferenceCam BCC950

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Logitech ConferenceCam Connect

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Logitech HD Pro Webcam C920

Giá: liên hệ