Hiển thị một kết quả duy nhất

Thiết bị hội nghị có hình, thiết bị truyền hình, thiết bị hội nghị truyền hình hay video conference là sản thiết bị chuyên dụng để hội họp, sở hữu các cơ chế khử răng cưa, lọc tiếng ổn, mã hóa nén tín hiệu mạnh mẽ, mang đến cho người dùng cảm giác họp qua mạng như đang ngồi đối diện với nhau.

Hội Nghị Có Hình

Polycom VVX 600

Hội Nghị Có Hình

Điện thoại Polycom VVX 500

Hội Nghị Có Hình

Điện thoại Polycom VVX 1500

Hội Nghị Có Hình

Polycom VVX 1500 D

29,990,000

Hội Nghị Có Hình

MEETUP KIT WITH INTEL NUC

Hội Nghị Có Hình

Logitech MeetUp (PN: 960-001101)

27,990,000

Hội Nghị Có Hình

WEBCAM LOGITECH PTZ PRO

Hội Nghị Có Hình

Polycom HDX 7000 – 1080

Hội Nghị Có Hình

Polycom HDX 7000-720

Hội Nghị Có Hình

Polycom HDX 8000 – 1080

Hội Nghị Có Hình

Polycom HDX 8000 – 720

Hội Nghị Có Hình

Polycom HDX 9000 – 1080

Hội Nghị Có Hình

Polycom CX 5000

Hội Nghị Có Hình

Polycom HDX 6000-720V

Hội Nghị Có Hình

POLYCOM HDX 7000

Hội Nghị Có Hình

Polycom Group 310

Hội Nghị Có Hình

Polycom Group 700

Hội Nghị Có Hình

Polycom HDX 6000

Hội Nghị Có Hình

Polycom SoundStation Trio

Hội Nghị Có Hình

Polycom RealPresence Debut

Hội Nghị Có Hình

Polycom Group 300

Hội Nghị Có Hình

Polycom RealPresence Group 500

Hội Nghị Có Hình

Polycom MSR200

Hội Nghị Có Hình

POLYCOM MSR300

Hội Nghị Có Hình

POLYCOM MSR400

Hội Nghị Có Hình

POLYCOM GROUP CONVENE

Hội Nghị Có Hình

LOGITECH SMARTDOCK SKYPE

-6%

Hội Nghị Có Hình

Logitech Group Kit with Intel NUC

53,000,000 49,800,000

Hội Nghị Có Hình

CAMERA LOGITECH PTZ PRO

0
0

Hội Nghị Có Hình

Logitech ConferenceCam BCC950

0

Hội Nghị Có Hình

Logitech ConferenceCam Connect

0

Hội Nghị Có Hình

Logitech HD Pro Webcam C920

0