Hiển thị một kết quả duy nhất

Thiết bị hội nghị âm thanh hay họp audio là thiết bị điện thoại không hình ảnh, cho phép gọi nhóm nhiều điểm cầu lớn nhưng vẫn mang lại chất lượng âm thanh tốt nhờ micro có độ nhạy cao cùng khả năng lọc tiếng ổn tiên tiến

Hội Nghị Âm Thanh

Polycom HDX 9000 series

Hội Nghị Âm Thanh

Polycom Soundstation Duo

Hội Nghị Âm Thanh

Polycom Soundstation VTX1000

Điện Thoại

Polycom CX500 IP

Hội Nghị Âm Thanh

Polycom Soundstation IP7000

Điện Thoại

Polycom IP6000

Điện Thoại

Soundstation IP6000

Hội Nghị Âm Thanh

Polycom CX100

Điện Thoại

Soundstation IP5000

Hội Nghị Âm Thanh

Polycom Soundstation 2w

-5%
20,332,000 19,315,400
-11%

Hội Nghị Âm Thanh

Polycom Voicestation 300

7,200,000
-7%
8,100,000 7,500,000
-7%
8,100,000 7,500,000
-11%
15,500,000 13,800,000
-11%
15,500,000 13,800,000
-10%
4,200,000 3,800,000
-10%
4,200,000 3,800,000
-6%
3,100,000 2,900,000