Hiển thị 1–50 trong 88 kết quả

vnVoIP chuyên cung cấp thiết bị hội nghị âm thanh, hội nghị hình ảnh, audio conference, video conference từ các hãng nỗi tiếng như Cisco, Grandstream, Logitech, Polycom, Yealink…
Hãy liên hệ VOIP Việt Nam để có giải pháp phòng họp trực tuyến tốt và tiết kiệm nhất

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Polycom VVX 600

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Điện thoại Polycom VVX 500

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Điện thoại Polycom VVX 1500

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Polycom VVX 1500 D

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

ĐIỆN THOẠI POLYCOM VVX CAMERA

Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
29,990,000

Hội Nghị Có Hình

MEETUP KIT WITH INTEL NUC

Giá: liên hệ
Giá: liên hệ

Phụ Kiện Thiết Bị Hội Nghị

Giá Treo TV cho Logitech MeetUp (PN: 939-001498)

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Logitech MeetUp (PN: 960-001101)

27,990,000

Hội Nghị Có Hình

WEBCAM LOGITECH PTZ PRO

Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ

Phụ Kiện Thiết Bị Hội Nghị

Giải Pháp Màn Hình Ghép

Giá: liên hệ

Phụ Kiện Thiết Bị Hội Nghị

VVX 400 Key Features

Giá: liên hệ
Giá: liên hệ

Phụ Kiện Thiết Bị Hội Nghị

VVX Camera Key Features

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Polycom HDX 7000 – 1080

Giá: liên hệ

Hội Nghị Âm Thanh

Polycom HDX 9000 series

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Polycom HDX 7000-720

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Polycom HDX 8000 – 1080

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Polycom HDX 8000 – 720

Giá: liên hệ

Hội Nghị Âm Thanh

Polycom Soundstation Duo

Giá: liên hệ

Hội Nghị Âm Thanh

Polycom Soundstation VTX1000

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Polycom HDX 9000 – 1080

Giá: liên hệ

Máy Chủ Hội Nghị

Polycom RMX 1500

Giá: liên hệ

Máy Chủ Hội Nghị

Polycom RMX 4000

Giá: liên hệ
Giá: liên hệ

Điện Thoại

Polycom CX500 IP

Giá: liên hệ
Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Polycom CX 5000

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Polycom HDX 6000-720V

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

POLYCOM HDX 7000

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Polycom Group 310

Giá: liên hệ

Hội Nghị Âm Thanh

Polycom Soundstation IP7000

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Polycom Group 700

Giá: liên hệ

Điện Thoại

Polycom IP6000

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Polycom HDX 6000

Giá: liên hệ

Điện Thoại

Soundstation IP6000

Giá: liên hệ

Hội Nghị Âm Thanh

Polycom CX100

Giá: liên hệ

Điện Thoại

Soundstation IP5000

Giá: liên hệ

Hội Nghị Âm Thanh

Polycom Soundstation 2w

Giá: liên hệ

Hội Nghị Có Hình

Polycom SoundStation Trio

Giá: liên hệ
-5%
20,332,000 19,315,400