Hiển thị một kết quả duy nhất

Điện thoại hội nghị, Polycom IP6000 IP7000, điện thoại hội nghị polycom, ip phone meeting, điện thoại loa ngoài lớn, điện thoại bàn loa to, điện thoại bàn mic tốt, điện thoại bàn micro thu âm xa, điện thoại bàn có thể gọi họp

Giá: liên hệ

Điện Thoại

Polycom VVX 400

Giá: liên hệ
Giá: liên hệ

Điện Thoại

Polycom VVX 410

Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ

Điện Thoại

Polycom CX500 IP

Giá: liên hệ
Giá: liên hệ

Điện Thoại

Polycom IP6000

Giá: liên hệ

Điện Thoại

Soundstation IP6000

Giá: liên hệ

Điện Thoại

Soundstation IP5000

Giá: liên hệ
Giá: liên hệ