Tổng đài Panasonic KX-TES824, Cấu hình 8 trung kế 24 máy nhánh

10,300,000 9,400,000

Tổng đài Panasonic KX-TES824 8 trung kế 24 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-TES824, Cấu hình 8 trung kế bưu điện 24 máy nhánh nội bộ (8CO-24Ext)
(Bao gồm: Khung chính tổng đài KX-TES824, card KX-TE82480 và card KX-TE82483 )

VNSUP.COM cung cấp tổng đài Panasonic KX-TES824 với cấu hình 8 trung kế bưu điện 24 máy nhánh nội bộ (8CO-24Ext)