Tổng đài Panasonic KX-TES824, Cấu hình 6 trung kế 16 máy nhánh

7,450,000 6,650,000

Tổng đài Panasonic KX-TES824 6 trung kế 16 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-TES824, Cấu hình 6 trung kế bưu điện 16 máy nhánh nội bộ (6CO-16Ext)
(Bao gồm: Khung chính tổng đài KX-TES824 và card KX-TE82483 )

VNSUP.COM cung cấp tổng đài Panasonic KX-TES824 với cấu hình 6 trung kế bưu điện 16 máy nhánh nội bộ (6CO-16Ext)