Tổng đài Panasonic KX-TES824, Cấu hình 3 trung kế 8 máy nhánh

4,944,000 4,590,000

Tổng đài Panasonic KX-TES824 là tổng đài nội bộ thường dùng cho văn phòng công ty nhỏ, khách sạn nhỏ, công ty xý nghiệp nhỏ quy mô liên lạc dưới 24 người dùng.
VNSUP.COM cung cấp tổng đài Panasonic KX-TES824 với cấu hình 3 trung kế bưu điện 8 máy nhánh nội bộ (3CO-8Ext)