Tổng đài Panasonic KX-TES824, Cấu hình 3 trung kế 16 máy nhánh

7,300,000 6,500,000

Tổng đài Panasonic KX-TES824 3 trung kế 16 máy nhánh

Là tổng đài nội bộ thường dùng cho văn phòng công ty nhỏ, khách sạn nhỏ, công ty xý nghiệp nhỏ quy mô liên lạc dưới 24 người dùng.
VNSUP.COM cung cấp tổng đài Panasonic KX-TES824 với cấu hình 3 trung kế bưu điện 16 máy nhánh nội bộ (3CO-16Ext)