Tổng đài ip Yeastar S300

Yeastar S300 là dòng tổng đài ip mới nhất hỗ trợ lên tới 300 người dùng và có khả năng mở rộng lên đến 500 người sử dụng SIP.

60 cuộc gọi đồng thời và hỗ trợ tối đa 120 cuộc.

24 cổng FXS/FXO.

24 cổng BRI.

6 kênh GSM/CDMA/3G.

3 cổng E1/T1/PRI.

Tích hợp voicemail 10000 phút.