Micro mở rộng của Logitech MeetUP (PN: 989-000405)

Micro mở rộng để mở rộng phạm vi thu âm thanh lên tới 14 feet (4,2 mét)